Home  l  login l  join l contact us

 

 
  예임통통소개
  대표자인사말
 
 

예임통통교육상

  연간교육행사
  시설둘러보기
 
  입학안내
  찾아오시는길

   
  제목 없음
 

> 어린이집소개 > 예임통통소개

 
 
  어린이집 시설현황
 
 

이름

구분

시설내역

어린이집

2층(대지,건물)

원장실, 교실(9개), 화장실, 옥상놀이터, 실외놀이터
 

주소:경남 밀양시 교동 812번지 / 상담전화 : 055-351-1255
Copyright (c) 예임통통어린이집 All rights reserved